کودک آزاری به سبک گازگرفتن

باز هم کودک آزاری و باز هم آزار و اذیت نوزاد ۵ ماهه انگار این پدیده تمام شدنی نیست، پدر و مادر‌های بد سرپرست و خانواده‌های معتاد و تولد نوزادان معتاد یا…
پدر و مادر معتاد در زمانی که خمار می‌شدند نوزاد ۵ ماه را مورد آزار و اذیت قرار داده و بازو‌های وی را با دندان‌هایشان گاز می‌گرفتند.
به گزارش موسسه خیریه مهر آفرین باز هم کودک آزاری و باز هم آزار و اذیت نوزاد ۵ ماهه انگار این پدیده تمام شدنی نیست، پدر و مادر‌های بد سرپرست و خانواده‌های معتاد و تولد نوزادان معتاد یا…

این‌بار کودک آزاری مربوط است به نوزاد ۵ ماهه‌ای که پدر و مادرش هر دو مصرف کننده شیشه و در جنوب تهران در خانه‌ای قدیم زندگی می‌کنند.

خانواده‌ای که سال‌ها اعتیاد دارند و شرایط زندگی آن‌ها به خاطر مصرف اعتیاد و خرید مواد اسفبار است.

پدر و مادر معتادی که با سنگدلی نوزاد ۵ ماه خود را مورد آزار و اذیت قرار داده اند.

النار زارعی مددکار موسسه خیریه مهر آفرین در خصوص آزار و اذیت هدی ۵ ماهه بیان می‌کند: طی مراجعه مددکار به منزل مددجو جهت ارائه خدمات هفتگی، با آثار زخم روی بازوان نوزاد ۵ ماهه مواجه شدیم.

وی تصریح می‌کند: زخم‌های ایجاد شده به حالت گازگرفتگی با دندان ایجاد شده بود این کودک دچار بیماری مادرزادی نیز هست و با توجه به عدم مراقبت صحیح دچار عفونت ریه شده و به سختی نفس می‌کشد.

مددکار موسسه خیریه مهرآفرین ادامه می‌دهد: طی هفته اخیر هدی چندین بار دچار تشنج شده بود و با توجه به این شرایط تصمیم گرفتیم نوزاد را به بیمارستان منتقل کنیم و تحت درمان قرار دهیم و در ادامه این کودک آزاری از سوی پزشک تایید شد.

زارعی با بیان اینکه پدر و مادر نوزاد بار‌ها اقدام به گاز گرفتن بازوی هدی کرده اند، می‌گوید: با توجه به اینکه پدر و مادر نوازد هردو اعتیاد به محرک و مخدر دارند و از نظر روحی و روانی در وضعیت مساعدی قرار ندارند. همچنین فاقد اوراق هویت نیز هستند، به هیچ عنوان مصلحت نیست نزد خانواده کودک آزار برگردد.

روی بدن مادر هدی آثار خودزنی و خودکشی نمایان است در حالی بازو‌های هدی آثار گاز گرفتگی توسط پدر و مادر دارد که وی شرایط خوبی را ندارد و هم اکنون در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است.

وی به دلیل عفونت شدید بستری شده و تلاش می‌شود پس از ترخیص با حکم قضایی به بهزیستی سپرده شود. هدی می‌توانست این مسیر درد ناک را طی نکند تنها فقط و فقط اگر کادر بیمارستانی که هدی در آن متولد شده بود به دستورالعملی که دو سال پیش وزارت بهداشت و درمان در این خصوص صادر کرد عمل می‌کردند. در بندی از این دستورالعمل آمده است از سپردن نوزادان به مادرانی که اوراق هویت ندارند پرهیز شود. مسئولانه‌تر عمل کنیم.

اشتراک گذاری