کودکی کردن زیر خط فقر چه طعمی دارد؟

مام هم و غمشان لقمه نانی است که برای آن از همان سن کودکی باید پا به پای بزرگترها کار کنند و کودکی نکرده بزرگ شوند، دنیای سختی دارند اما سختکوش هم می‌شوند آنجا که برای زنده ماندن باید تلاش کنند.

درک زندگی این بچه‌ها که زاده فقر و تنگدستی هستند شاید برای اغلب ماها دشوار باشد؛ کودکانی که مثل بقیه در ناز و نعمت بزرگ نشده‌اند و از همان بچگی دست‌رنج خودشان را خورده‌اند.

دستهای بلند شده بر اندام نحیف این کودکان، سو استفاده های جسمی و جنسی، ترک تحصیل و به کار گماشتن آنان در کنار فروخوردن بغض سختی های زندگی خانواده هایشان که درگیر فقر و اعتیاد هستند هم از دیگر مشکلات این کودکان است؛ کودکانی که از وقتی چشم گشودند خشونت دیدند.

این شرایط سخت زندگی سبب شده شمار زیادی از این کودکان زودتر از موعد بزرگ شوند که البته عده ای از آنان دیگر مجالی برای تغییر زندگی و بهبود اوضاع را نمی یابند و به جهت قرارگیری در محیط های نامناسب آینده ای بسیار خطرناک را پیش رو خواهند داشت.

از آنجا که آسیبهای اجتماعی نظیر بحث کودکان خیابانی و کودکان کار از جمله مباحث حساس است اخیر نیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس تصویب شده که با بررسی آن در می‌یابیم که با قوانین مشابه قبلی چندان متفاوت نیست.
سیکل معیوب جمع آوری کودکان کار در کرمانشاه/ سطح نشاط و امید در کرمانشاه پایین است

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: متاسفانه سطح نشاط و امید در جامعه کرمانشاه پایین است.

محمدحسین صادقی با اشاره به اینکه شهرداری موظف است برای بازگرداندن نشاط و امید جامعه طرح هایی را اجرایی کند، اظهار داشت: پیگیری بحث کودکان خیابانی وکودکان کار از جمله مطالبات مردمی هستند که باید به صورت مدیریت شده برای آنها برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز برای آن مشخص شود.

وی افزود: سیکل جمع آوری کودکان کار در کرمانشاه معیوب است زیرا این کودکان بعد از چند روز نگهداری دوباره به کار قبلی خود برمی گردند و در واقع اعتبارات دولتی در این زمینه هدر می رود.

صادقی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی استان در حوزه مشکلات خود باید یک نمای واقعی را از هر مشکل ترسیم کنند تا امکان تصمیم گیری و همگرایی برای رفع این موضوع فراهم شود گفت: در زمینه آسیبهای اجتماعی تحقیقات خوبی انجام شده که با تجمیع آنان، می توان این آسیبها را کاهش داد.

وی از سطح بالای خشونت در کرمانشاه خیز داد و افزود: خروجی های کلینیک کنترل خشم در کرمانشاه از زمان راه اندازی آن مثبت بوده که امیدواریم با افزایش فعالیت این مرکز بتوانیم به عنوان یک استان موفق مطرح شویم.

اشتراک گذاری