پرستویی: گروهی به‌دنبال پاک کردن صورت مسئله کودک‌آزاری هستند

پرستویی معتقد است برای حل مشکل کودک‌آزاری باید بپذیریم که این مشکل در ایران هم وجود دارد.
پرویز پرستویی با انتشار یک ویدیو به مسئله کودک آزاری واکنش نشان داد.
پرستویی در این ویدئو می‌گوید: پدوفیلی یا تمایل جنسی به کودکان یک مشکل جهانی و یک بیماری روحی است که با مراجعه به روانپزشک و روانشناس قابل درمان و کنترل است.
وی ادامه می‌دهد: این روزها خیلی دلم گرفته است و دلم شور بچه‌ها را می‌زند. از آن زمانی که آن دختر بچه معصوم و یا آن پسر بچه بی‌گناه قربانی کودک آزاری جنسی شدند، هر روز خودم را جای آن پدر و مادر زجر کشیده آنها می‌گذارم و آتش می‌گیرم.
پرستویی ادامه داد: متاسفانه ما خیلی وقتها ترسیدیم که درباره آسیب‌های اجتماعی جامعه صحبت کنیم و به جای آنکه دنبال راه‌حل باشیم فقط صورت مسئله را پاک کردیم. این‌بار بپذیرم که در ایرانِ ما هم افرادی دچار این مشکل هستند و در جهت حل این مشکل بربیایم.

اشتراک گذاری