پدوفیلیایی ها را بشناسیم

مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: آزار جنسی کودک مقدمه ای برای تجاوز جنسی به او بوده و خانواده ها باید از آسیب های هر دو موضوع که بسیاری از کودکان در معرض آن قرار داشته آگاهی کافی کسب کنند.
 زهرا همتی  با اشاره به ضرورت آگاه سازی از این نوع آسیب و پیامدهای آن از خانواده ها خواست تا مساله آزار جنسی با تجاوز جنسی کودکان را تفکیک و آنرا درک کنند.
وی ادامه داد: مساله آزار جنسی با تجاور جنسی اگرچه دو مقوله جدا از هم بوده ولی هر دو در زیر مجموعه کودک آزاری قرار گرفته که افراد جامعه بویژه خانواده ها باید از آن آگاه کافی داشته باشند.
وی با بیان اینکه آزار جنسی به معنی لمس کردن، بوسیدن، بغل کردن کودکان و یا استفاده از الفاظ با نیت شوم و لذت جنسی است، ادامه داد: تجاوز جنسی بعد دیگری از کودک آزاری است که در این نوع فرد بصورت عملی و فیزیکی به کودک تعرض پیدا می کند.
***پدوفیلیایی ها را بشناسیم
مدیرکل بهزیستی ایلام تمایل جنسی به کودکان (به طور معمول زیر 13 سال) را نوعی ناهنجاری و اختلال روانی عنوان کرد که در آن فرد علاقه مند به رابطه جنسی به کودک بوده اگرچه ممکن است این رابطه از نوع آزار جنسی چه بصورت ذهنی و عینی و چه بصورت فعالیت جنسی فیزیکی نمود پیدا کند.
همتی این نوع افراد را پدوفیلیا عنوان کرد و گفت: آزار جنسی و یا تجاوز جنسی به کودک می تواند از سوی پدوفیلیایی های همجنس کودک و یا جنس مخالف او باشند.
وی با بیان اینکه به طور طبیعی سه درصد افراد در جوامع اختلال روانی دارند که بخشی از آن از نوع جنسی است، افزود: علت خاص و مشخصی برای این اختلال وجود ندارد و ممکن است فرد پدوفیلی در کودکی تجربه تجاوز جنسی به خود داشته و یا ناتوان در برقراری رابطه سالم جنسی در بزرگسالی باشد.
*** پدوفیلیایی ها سن خاصی ندارند
این روانشناس بالینی با ذکر اینکه سن خاصی برای پدوفیلی ها وجود ندارد گفت: این افراد در هر طیف خاص سنی وجود داشته بطوریکه ممکن است جوان، میانسال و پیر باشند.
وی گفت: ظاهر پدوفیلی ها غیر طبیعی نبوده و در بسیاری از موارد این افراد رفتارشان طبیعی بنظر می رسد اما به دلائل مختلف از جمله اینکه نتوانسته اند رابطه جنسی سالم و مناسبی داشته باشند به تجاوز و آزار جنسی کودکان روی می آورند.
*** جنسیت بیشتر پدوفیلی ها مرد است
مدیرکل بهزیستی ایلام با بیان اینکه بر اساس تحقیق های انجام گرفته عمده پدوفیلی ها مرد هستند، گفت: بر این اساس چهار تا 10 درصد متجاوزان و آزار دهندگان جنسی کودکان زن و بیش از 90 درصد را مردان تشکیل می دهند.
همتی گفت: این افراد با زبان کودکانه ارتباط مناسبی با آنها برقرار کرده و سپس با جلب اعتماد نیت شوم خود را به اجرا در می آورند.
*** 70 درصد پدوفیلی ها آشنایان و نزدیکان کودکان هستند/
مدیرکل بهزیستی ایلام با اشاره به باور غلط عمده افراد جامعه که گمان می کنند بیشتر پدوفیلی ها غریبه هستند، تاکید کرد: بر اساس تحقیق های صورت گرفته 70 درصد آزارها و تجاوزهای جنسی کودکان از سوی آشنایان و نزدیکان کودکان بوده است.
همتی افزود: در بیشتر مواقع تجاوزهای غریبه ها به کودکان علنی می شود در حالی که بسیاری از تجاوزها و آزارهای جنسی به کودکان که از سوی بستگان و نزدیکان است اعلام نمی شود.
*** از هر هشت آزار جنسی تنها یک مورد به والدین گزارش می شود
وی همچنین با بیان اینکه عمده کودکانی که مورد آزار و تعرض جمسی قرار می گیرند آنرا به والدین خود اطلاع نمی دهند، گفت: بر اساس تحقیقات از هر هشت مورد آزار جسمی و جنسی کودک یک مورد به والدین گزارش می شود.
*** ضرورت اصلاح باورهای غلط در خصوص آزارها و تجاوزهای جنسی کودکان
همتی به برخی باورهای غلط در خصوص مساله آزار و تجاوز جنسی به کودکان اشاره کرد و گفت: خانواده ها باید این آگاهی را داشته باشند که آزار جنسی طیف وسیعی است و به معنی خاص رابطه جنسی نبوده و می تواند بصورت لفظی هم باشد که فرد را به مرور درگیر برقراری رابطه جنسی می کند.
وی گفت: این باور غلط هم وجود دارد که پدوفیلی ها افرادی از طبقه پایین اجتماعی و غیر متشخص و ظاهری فریبنده دارند ولی بسیاری از این افراد ظاهری معمول و از سطوح مختلف جامعه هستند.
به گفته مدیر کل بهزیستی ایلام، بر اساس تحقیق های مختلف انجام گرفته 66 درصد پدوفیلی ها سلامت جسمی کامل داشته و 24 درصد آنها بیمار هستند.
*** خانواده ها تربیت جنسی را از کودکی به فرزندان آموزش دهند
همتی به راهکارهای مقابله و کاهش پدیده آزار و تجاوز جنسی کودکان اشاره کرد و گفت: تربیت جنسی از سوی والدین به فرزندان باید از دوران کودکی آغاز و کودک باید اندام ها و حریم خصوصی اش را بشناسد.
وی استفاده از انیمیشن و قصه را در ارتقا مراقبت های جنسی کودکان مهم دانست و گفت: در صورت گزارش آزار جنسی از سوی کودکان به والدین باید این اطمینان را از پدر و مادر خود جلب کنند که مورد حمایت واقع خواهند شد.
وی با اشاره به آثار مخرب پدیده آزار و تجاوز جنسی بر کودکان، اظهار کرد: علاوه بر این باید بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده تا خانواده ها کودک آزاری را به ارگان های ذیربط اطلاع تا کودک مورد درمان روانی قرار گیرد.
*** ضرورت انجام تست تمایل جنسی در مکان های تجمع کودکان
وی با اشاره به اماکن تجمع کودکان نظیر مدارس و باشگاه های ورزشی گفت: برای پیشگیری از پدیده آزار و تجاوز جنسی کودکان می توان در این فضاها از مربیانی که آموزش کودکان را بر عهده دارند تست تمایل جنسی گرفته شود تا در صورت مثبت بودن آن هم فرد پدوفیلی از جمع خارج و مورد درمان قرار گرفته و هم از پدیده آزار و تجاوز جنسی به کودکان جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: کودکان باید نحوه دفاع از حریم شخصی خود را فرا گرفته و در این زمینه رسالت ارگان هایی نظیر آموزش و پرورش و بهزیستی و سایر نهادهای آموزشی پررنگ تر است.
*** افراد جامعه موارد کودک آزاری و نظائر آنرا به 123گزارش دهند
مدیر کل بهزیستی ایلام با اشاره به اورژانس اجتماعی بهزیستی از عموم مردم خواست تا موارد مختلف آسیب های اجتماعی از جمله کودک آزاری، آزارها و تجاوزهای جنسی کودکان و غیره را با شماره گیری 123 به این مرکز گزارش تا اقدام های لازم توسط کارشناسان این مرکز انجام شود.
اشتراک گذاری