موافقت کلیسای کاتولیک استرالیا با پرداخت غرامت به قربانیان کودک‌آزاری

روزنامه گاردین در پایگاه اینترنتی خود نوشت: این طرح از ماه ژوئیه اجرا خواهد شد و ایالت ها و اقلیم ها و سازمان های غیردولتی (استرالیا) همچون کلیساها و مؤسسه های خیریه را ملزم خواهد کرد در این طرح مشارکت کنند و با پرداخت بالغ بر ۱۵۰ هزار دلار غرامت به کسانی که در این سازمان ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند، موافقت کنند.

کمیسیون سلطنتی استرالیا که برای تحقیق درباره سوءاستفاده های جنسی از کودکان تشکیل شده است، دریافت که ۷ درصد کشیش های کاتولیک استرالیا متهم به سوءاستفاده جنسی از کودکان در شش دهه از سال ۱۹۵۰ هستند. بر اساس یافته های این کمیسیون، بالغ بر ۱۵ درصد کشیش ها از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵ مرتکب سوءاستفاده جنسی از کودکان شده اند.

تقریباً دو هزار و ۵۰۰ قربانی کودک آزاری به این کمیسیون از سوءاستفاده جنسی در یک نهاد تحت مدیریت کلیسای کاتولیک خبر دادند، که معادل ۶۱ ممیز هشت دهم درصد همه کسانی را تشکیل می دهند که درباره سوء استفاده جنسی در یک نهاد مذهبی گزارش دادند.

اسقف مارک کولریج، رئیس کنفرانس اسقف های کاتولیک استرالیا گفت کلیسای کاتولیک علاقه مند به مشارکت در طرح دولت برای پرداخت غرامت است.

اشتراک گذاری