مسئولان سه قوه برای حل معضل کودکان کار ورود کنند

میثم شهبازی کارشناس مسائل اجتماعی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان این مطلب اظهار داشت: در رابطه با رفع معضل اجتماعی کودکان کار می توان دو راهکار کوتاه مدت و بلندمدت را در نظر گرفت.
وی با اشاره به راهکارهای کوتاه مدت رفع معضل کودکان کار خاطرنشان کرد: نهادهایی مانند شورای شهر و شهرداری باید از سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیردولتی که در زمینه حمایت از کودکان کار فعال هستند حمایت قابل توجه و کاملی داشته باشد.
کارشناس مسائل اجتماعی ادامه داد : اگر امکانات مادی و قانونی لازم را در اختیار این تشکل ها قرار داده شود می توان این معضل را در زمانی کوتاه و اورژانسی تا حدود زیادی در جامعه کاهش داد.
شهبازی همچنین تصریح کرد: به نظر می رسد در سال های اخیر تلاش های بسیار زیادی در رابطه با ساماندهی و حمایت از کودکان کار از سوی سازمان ها و تشکل های مردم صورت گرفته است و این موضوع رسانه ای شده است.
کارشناس مسائل اجتماعی همچنین با اشاره به راهکارهای بلند مدت در رفع معضل کودکان کار در کشور مطرح کرد: ریشه کن کردن معضل کودکان کار نیازمند ورود جدی نهادها و سازمان های ملی و قوای سه گانه به حل این معضل است. این نهادها باید به این مسئله ورود جدی و در حوزه های مختلف به ویژه قانون گذاری در این زمینه اقدام کنند.
شهبازی آموزش و فرهنگ سازی در مدارس را عاملی موثر در کاهش این معضل دانست و اظهار داشت: اگر موضوع کودکان کار را در مدارس سراسر کشور مطرح کنیم قطعاً می توانیم مشارکت مردمی و همگانی را بیش از پیش برای حل این معضل جذب کنیم.
کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی رادیو گفت و گو عنوان کرد: یکی از عواملی که موجب افزایش پدیده کودکان در جامعه شده مشکلات اقتصادی و فقر خانواده ها است.
به نظر می رسد اصلاح سیاست های اقتصادی و توسعه کشور از سوی سیاست گزاران می تواند در رفع بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی ناشی از آن به ویژه کودکان کار موثر باشد.

اشتراک گذاری