فعالیت 86 درصد از کودکان کار برای تامین معاش خانواده است

«مروئه وامقی» امروز(پنجشنبه) در حاشیه همایش ملی آسیب های اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی تهران در گفت و گو  به یافته های یک تحقیق در 6 استان تهران، البرز، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: کار و زندگی کودکان در خیابان در زمره آسیب های اجتماعی است که در 2 دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر مشکلات آنان به خانواده ها و طبقه اجتماعی این کودکان مربوط می شود.
وی ادامه داد: حدود 90 درصد کودکان خیابانی پسر و 60 درصد 10 تا 14 ساله اند که نیمی از آنها به مدرسه می روند و نیمی دیگر بی سواد بوده یا ترک تحصیل کرده اند.
وامقی با بیان اینکه دو سوم کودکان بیش از پنج ساعت در روز کار می کنند، اظهار داشت: «دستفروشی» رایج ترین شغل کودکان و پس از آن جمع آوری زباله و ضایعات و باربری است.
این استاد دانشگاه علوم بهزیستی، مهمترین دلیل کار کودکان را مشکلات اقتصادی خانواده های آنان بی کرد و گفت: حدود 70 درصد کودکان، کارفرما ندارند و شمار محدودی برای تامین مالی شخصی و یا مخارج تحصیل کار می کنند.
وامقی بیشترین و مهمترین مشکلات کودکان در خیابان را «تحمل سرما و گرمای شدید و شرایط سخت کاری، توهین و کتک خوردن از مردم و ماموران و همچنین گرسنه ماندن و تصادف» برشمرد.
وی یادآور شد: حدود 54 درصد این کودکان مهاجران افغانستانی و بقیه ایرانی اند؛ صرفنظر از این موضوع باید به وضعیت این کودکان رسیدگی شود. هر چند این نسبت در همه شهرهای مورد مطالعه یکسان نیست؛ به طور نمونه در کرمانشاه یا زاهدان حتی یک نمونه کودک خیابانی غیرایرانی شناسایی نشده است.
این روانپزشک افزود: توجه به تفاوت های زمینه ای منجر به وضعیت نامطلوب درآمد و اشتغال خانواده ها در خانواده های ایرانی و افغانستانی شده است؛ بنابراین برای کنترل و کاهش کودکان خیابانی در کشور باید برای هر دو گروه برنامه ریزی های مجزا مبتنی بر شرایط آنها لحاظ شود.
وامقی خاطرنشان ساخت: 85 درصد این کودکان در کنار خانواده یا اقوام زندگی می کنند که حدود 30 درصد پدران آنها بیکارند؛ 17 درصد اعتیاد دارند و یا بخشی از آنها مراحل ترک اعتیاد را می گذرانند.
سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی به همت انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران و با همکاری نهادها و سازمان های متولی از دیروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز شد و امروز به کار خود پایان می دهد.
پنل تخصص آسیب‌های حوزه خانواده با حضور تقی آزاد ارمکی، باقر ساروخانی، حسن حسینی از استادان برجسته جامعه شناسی و مطالعات خانواده وجمعی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد.
اشتراک گذاری