فرشتگان کوچکی که قربانی جنگ، خشونت و بی‌عدالتی می‌شوند

فرشتگان کوچکی که قربانی جنگ، خشونت و بی‌عدالتی می‌شوند
امروزه تحقق حقوق کودک در سراسر جهان، با معضلات و چالش‌های متعدد، روبروست و اکنون جامعه جهانی، نظاره گر قربانی شدن صدها و بلکه هزاران کودک بی گناه است، بیش از یک میلیارد کودک در سراسر جهان که بیشتر آن‌ها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند قربانی مخاصمات مسلحانه هستند و این مسئله با مصادیق موردی و پرونده‌های اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد چرا که قربانی خشونت‌های مصداقی و پرونده‌های موردی، یک و نهایتاً چند کودک است در حالی که کودکان قربانی خشونت در مخاصمات مسلحانه چند ده نفر، بلکه هزاران نفر هستند در حالی که همین کودکان امروز هستند که جامعه جهانی فردا را در دست می‌گیرند، حال باید این سوال به ذهنمان متصور شود که آیا این بچه‌ها که با این اوضاء اجتماعی بزرگ می‌شوند می‌توانند مسئولیت جامعه و آینده خود و پیرامونشان را بپذیرند؟!
کودکان تحت تاثیر جنگ و خشونت در سراسر جهان هستند و این یک واقعیت غم انگیز است، در درگیری‌های مسلحانه کودکان به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه قربانی می‌شوند و روح ظریف و قلب‌های پاک این فرشتگان معصوم می‌شکند. اما شش نقض آشکار علیه کودکان در درگیری‌های مسلحانه و خشونت شامل استخدام و استفاده از کودکان در جنگ، کشتار، خشونت جنسی، آدم ربایی، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و محرومیت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه می‌شود.
با نگاهی به برخی از کشورهای خاورمیانه و آفریقایی می‌توان عمق فاجعه را دریافت. کودکانی که شب تا صبح را با استرس خمپاره و موشک می‌گذرانند و صبح که بیدار می‌شنود با خرابه‌های مدارس خوب روبرو می‌شوند، کودکانی که پدر، برادر، مادر و خانواده خود را از دست می‌دهند. کودکانی که بیکاری پدر و شرمندگی و مشقت او را برای تهیه لقمه ای نان مشاهده می‌کنند و به دلیل نبود بهداشت و ویران شدن بیمارستان‌ها و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی با ساده ترین بیماری‌ها جان خود را از دست می‌دهند.
هر جنایت و یا خشونت علیه کودکان معصوم از هر قوم و نژاد و از هر کشوری و توسط هر رژیمی صورت پذیرد، باید محکوم شود. چرا که جهان به همه نسل‌های آینده تعلق دارد و صلح و امنیت بین‌المللی در گرو داشتن نسلی سالم و شاداب در سراسر جهان می‌باشد.

اشتراک گذاری