طرح سلب حضانت کودکان کار از والدین در مراحل نهایی است

انوشیروان محسنی بندپی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در مکاتبات خود در اواخر سال 96 با دادستان کل کشور و دادستان انقلاب تهران، این مجوز را خواستیم که اگر کودکی با ویژگی خاصی، سه تا چهار بار در خیابان یا به صورت غیراستاندارد مشغول انجام کاری بوده و در مراکز بهزیستی پذیرش و نگهداری شدند و این مدت راهنمایی های لازم صورت گرفته است، از آن والدین سلب حضانت شود و در اختیار بهزیستی قرار گیرند که مراحل نهایی آن در حال طی شدن است.
معاون وزیر رفاه یادآور شد: در سال 96، دو دوره نسبت به جمع آوری و پذیرش و نگهداری کودکانی که در خیابان و سرکار بودند، اقدام شد چرا که این کودکان به لحاظ شرایط جسمی خاص این دوره نباید در این شرایط زندگی کنند.
وی اضافه کرد: این کودکان را در مراکز بهزیستی پذیرش کردیم اما یکی از مشکلات بزرگ ما در این رابطه این بود که بلافاصله والدین آنان می آمدند و متقاضی برگشت کودک به خانواده بودند و به لحاظ حقوقی و قضایی مکلف بودیم که این کودکان را برگردانیم.
محسنی بندپی اظهارامیدواری کرد، با اجرایی شدن این طرح از سوء استفاده از کودکان جلوگیری شود و شمار کودکان کار تا حد قابل توجهی کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، سامانه ای برای ثبت کودک کار در کشور تعریف نشده و به طور قطع آمار دقیقی وجود ندارد اما بر اساس تخمین و برآوردهای سازمانهای مردم نهاد سه تا هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.
ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و لازم است که در جهت ساماندهی کودکان کار و خیابان اقدامات موثری صورت گیرد.

اشتراک گذاری