ساماندهی کودکان خیابانی به زیرساخت نیاز دارد

برنامه «مناظره» رادیو گفت و گو با موضوع ضرورت ساماندهی کودکان کار و با حضور بتول رحیمی خوشبخت کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی و ثریا شارقی مدیر کل امور بانوان استانداری تهران روانه آنتن شد.
بتول رحیمی خوشبخت در آغاز با بیان اینکه طبق دستورالعمل ها و قانون، ساماندهی کودکان خیابانی نخستین وظیفه سازمان بهزیستی است، گفت: البته این قانون در حال اصلاح است و کودکان کار نیز به این عنوان اضافه می شود و در این راستا اولویت نخست سازمان بهزیستی کودکان سطح شهر هستند.
وی اضافه کرد: برای ساماندهی کودکان خیابانی باید زیرساخت ها آماده شوند و مراکزی باید در اختیار سازمان بهزیستی از طریق شهرداری گذاشته شود. سازمان بهزیستی ارائه خدمات تخصصی را در این مراکز انجام می دهد یعنی فضا آماده و تجهیز شده است و همه امکانات در آنجا فراهم است و نیروهای متخصص این مراکز اعم از روانشناس و مددکار و مسئول فنی را سازمان بهزیستی در اختیار این مراکز قرار دهند.
کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ضمن اشاره به موازی کاری های صورت گرفته، عنوان کرد: از سال گذشته با ارائه دستورالعملی، شاهد موازی کار شهرداری ها با سازمان بهزیستی هستیم که این موضوع باعث اختلال در عملکرد هر دو دستگاه می شود.
وی ادامه داد: در حوزه کودکان کار و خیابانی بخش های مختلفی فعالیت می کنند و این در ابتدا خیلی خوب است اما وزارت کشور یکسری مجوز ها را صادر می کند و شهرداری ها نیز برای اعطای مجوز سلیقه ای عمل می کند و نظارت را خودش انجام می دهد.
در ادامه ثریا شارقی با بیان اینکه در بخش نظارت و نرم افزاری شاهد موازی کاری هستیم، گفت: البته امکانات بهزیستی و ظرفیت های ساختمانی و سخت افزاری آن محدود است و به طور طبیعی، شهرداری باید به کمک سازمان بهزیستی بیاید.
وی افزود: در اکثر حوزه هایی که مددکاران و نه فقط در حوزه کودکان فعالیت می کنند، مجبور هستیم از ظرفیت ها و ساختمان های شهرداری ها استفاده کنیم و غیر از این باید تمام اعتباراتی که بهزیستی قرار است صرف کارهای نرم افزاری کند، مجبور است صرف خرید یا کرایه ساختمان ها کند.
مدیر کل امور بانوان استانداری تهران همچنین تصریح کرد: البته باید تفکیک کار صورت بگیرد یعنی وقتی شهرداری ساختمان را به بهزیستی تحویل داد، وظیفه اش را تمام شده بداند و نظارت و مسئولیت آن را باید به بهزیستی بدهیم.
وی افزود: البته بعضی مراکز متعلق به شهرداری است یعنی مکان و هزینه ها تماما توسط شهرداری انجام می شود اما حتی در این مراکز یعنی سامان سراها که در حوزه زنان فعالیت می کند نیز کارشناس بهزیستی حضور دارد و باید نظارت را در این مراکز مددکاری انجام دهد.

اشتراک گذاری