پویش رسانه ای بدسرپرست تنهاتر است

گلستان علی (ع) به پویش رسانه ای بدسرپرست تنهاتر است پیوست

موسسه گلستان علی (ع) به عنوان بزرگ ترین موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست در کشور، به پویش رسانه ای بدسرپرست تنهاتر است، پیوست .کمپین رسانه ای مذکور با مشارکت ۴۵۰ نفر از هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، جامعه شناسان، خبرنگاران، فعالان رسانه ای، حقوق دانان و مدکاران و در حمایت از حقوق کودکان بدسرپرست راه اندازی شده است . هدف این پویش حمایت از کودکان بدسرپرست و درخواست اصلاح قوانین کودکان بدسرپرست به منظور پیشگیری و جلوگیری از آسیب های اجتماعی پیش روی کودکان مزبور، شناسایی حقوق همه جانبه و تضمین حقوق اساسی، شهروندی و بین المللی آنان همراه با نظارت جدی به زندگی و سلامت عاطفی، روحی و روانی آنها و فراهم آوردن دنیایی شاد، آرام و مطمئن و رشد همه جانبه آنهاست. در حال حاضر توسط این پویش علاوه بر ارسال نامه برای روسای سه قوه کشور، نامه ای هم برای خانم مولاوردی مشاور امور زنان و خانواده رئیس جمهور ارسال شده است .

اخیرا نیز خانم مهناز افشار بعنوان سخنگوی کمپین بدسرپرست تنهاتر است گفت: باید برای کودکان بدسرپرست کارکرد، حرف و دلسوزی و دعا کافی نیست بلکه باید عمل کرد. این بازیگر می گوید : این مسئولیت همه ماست که در برابر ظلم هایی که به کودکان معصوم می شود و تن نحیف آنها توانایی لازم را ندارد، از آنها حمایت کنیم.

اشتراک گذاری