حال همه ما خوب است

محمد رجائی
حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب می‌گویند.
دقت کردین جملات وارونه چگونه است گنج، جنگ می‌شود، ولی دزد همان دزد است درد همان درد است، گرگ‌ همان گرگ… آری نمی‌دانم چرا من، نم راه است، یار، رای عوض کرده است، راه گویی ‌هار شده و روز به زور می‌گذرد آشنا را جز در انشا نمی‌بینی و چه سرد است این درس زندگی، اینجاست که مرگ برایم گرم می‌شود، چرا که درد همان درد است، دلم آرامش وارانه می‌خواهد…
اگر نمی‌نوشتم شاید آروم‌تر نمی‌شدم فعلا همین نوشته‌ها آرامم می‌کند. (دیدم دخترش را با یک گوسفند خرید فروش کرد)!
اما شمایی که بر صندلی خانه ملت نشسته‌اید برای من چپ و راست فرقی نمی‌کند، فقط در انتخابات برای عکس گرفتن و وعده‌های پوچ پیدا می‌شوید اما در مواقع که مردم به شما نیاز دارند وقت ندارید! درد این هست که شما از بیت‌المال حقوق می‌گیرید اما همه چیز شما از خانه، ماشین، بنزین و… حتی خانواده معظم‌له از جیب من و ماست.
آنهایی که اسم خودشان را هنرمند و سلبریتی ‌گذاشتید و با شال‌هال و رژهای بنفش به میدان آمدند و مردم را به پای صندق‌های رای کشاندند (با روحانی تا 1400)! شمایی که وقتی پای منافعتان در میان باشد خودفروش‌ترین هستید و میهن و هموطن‌های خودتان را به آشغال‌های سعودی می‌فروشید! لطفا شما خفه شوید!
من و امثال نه سیاسی هستیم و نه سیاستمدار اما به عنوان یک سرباز کوچک مردم دوست داشتم هیچ وقت فقر، جنگ و … نباشد.
امروز روز اول ثبت نام در انتخابات مجلس است! همه نمایندگان بعد از ثبت نام به محل‌های حوزه انتخابی خود می‌روند و یاد هم‌محلی‌ها و هم شهری‌های خود می‌افتند! می‌شوند همان سینه چاکان آرمانی شهر خود و خدمت‌گذار مردم! اما امان از وقتی که رای می‌آورند و دیگر به مردم احتیاجی ندارند، آن وقت است که روی دیگر رفتار آنها مشخص می‌شود و نقاب بر می‌دارند و خودشان می‌شوند! بله، همان مزدوران همیشگی!

اشتراک گذاری