تداوم جمع آوری کودکان خیابانی تا پایان تابستان

انوشیروان محسنی بندپی ؛ با اشاره به توافق سازمان بهزیستی با شهرداری تهران درخصوص برخورد با آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: در این زمینه هفته گذشته جلسه‌ای را با مسئولان شهری داشتیم و به توافقات خوبی نیز رسیدیم.

وی تصریح کرد: موضوع کودکان کار و خیابانی، متکدیان و همچنین تردد معتادان متجاهر از جمله مشکلات شهر تهران است که چهره شهر را نامناسب کرده است و بر همین اساس سازمان بهزیستی بنا دارد با همکاری سایر بخش‌ها، اقداماتی را درخصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام دهد.

محسنی بندپی گفت: جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی با توجه به توافق صورت گرفته با شهرداری تهران در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفته است ضمن اینکه در این بخش سازمان‌های غیردولتی و نیروی انتظامی نیز وظایفی را برعهده دارند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: با توجه به شروع فصل تابستان،‌ قاعدتا تعداد کودکان خیابانی در سطح شهر افزایش می‌یابد و به همین جهت برنامه‌ریزی سازمان بهزیستی نیز در این زمینه سرعت بیشتری خواهد داشت. به طوریکه با توجه به توافق صورت گرفته، کودکان خیابانی اتباع بیگانه در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرند تا هر چه سریعتر به کشورشان بازگردند.

وی همچنین درخصوص سایر آسیب‌های اجتماعی در سطح شهر تهران گفت: جمع‌آوری معتادان متجاهر از ماه‌های گذشته در سطح شهر آغاز شده و در این بخش اقدامات خوبی صورت گرفته است به طوریکه در حال حاضر اکثر کمپ‌های سازمان بهزیستی پذیرای معتادان متجاهر هستند که این افراد با حکم قضایی در این مجموعه‌ها نگهداری می‌شوند.

اشتراک گذاری