برخورد با افرادی که کودکان را مجبور به کار می‌کنند، ضروری است.

سید موسی خادمی در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده با بیان اینکه در حوزه حقوق کودکان، کسانی که دارای حق هستند قدرت مطالبه ندارند، اظهار داشت: خیلی وقت ها حق را باید مطالبه کرد اما کودکان به لحاظ شرایطی که دارند قدرت مطالبه‌گری ندارند و جامعه باید به آنان کمک کنند تا دچار مشکل نشوند.

وی با اشاره به اینکه امروزه کودکان ما در معرض تهدید‌های متداول و مدرن از جمله فضای مجازی هستند، بیان داشت: علاوه بر آن در لرستان تهدیدات سنتی وجود دارد که مانع از تحصیل دختران می‌شود و شرایط خاص اقتصادی به‌گونه‌ای است که اجازه تحصیل به کودکان نمی‌دهند.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های مردمی، تصریح کرد: باید تلاش کنیم آنچه به عهده دستگاه ها است را انجام دهیم در اینجا باید از ظرفیت سمن‌ها و مجموعه خیرین بیشتر استفاده کرد و در این راستا باید سمن ها را توسعه دهیم.

خادمی بر لزوم بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در شورای آموزش‌و پرورش تاکید کرد و گفت: مسائل کودکان کار باید در شورای اجتماعی و کارگروه امور بانوان و خانواده مطرح شود و برخورد با افرادی که کودکان را مجبور به کار می‌کنند ضروری است.

اشتراک گذاری