باندهای تکدی گری از کودکان خیابانی استفاده ابزاری می کنند

به منظور ساماندهی متکدیان و ضرورت حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه بزودی طرح ساماندهی متکدیان در استان اجرا می شود.
وی افزود: از آنجاییکه بیشتر این متکدیان غیر بومی بوده و به صورت سازماندهی اقدام به تکدی گری می کنند، برای حفظ زیبایی شهر، سلامت و آرامش جامعه، پیشگیری از آسیب ها و همچنین برخورد با متکدیان اجرای طرح ساماندهی در استان ضروری است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام از دستگاه های نیروی انتظامی، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری و … خواست که در اجرای این طرح نهایت همکاری را داشته باشند.
طهماسبی با تاکید بر ضرورت ساماندهی متکدیان گفت: باید چرخه نگهداری، درمان، آموزش و اشتغال متکدیان مد نظر قرار گرفته و فرهنگ کسب درآمد از راه کار و تلاش برای این افراد نهادینه شود.
طهماسبی افزود: طرح جمع آوری متکدیان از 11 مردادماه با همکاری دادستانی، فرمانداری، نیروی انتظامی، شهرداری و بهزیستی اجرا می شود.
وی ادامه داد: تاکنون 106 متکدی در استان شناسایی شده که از این تعداد 70 نفر زن و 36 نفر مرد هستند و از همه سنی در بین این افراد مشاهده می شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام اظهار کرد: متکدیان حرفه ای با انواع روش های برانگیختن احساسات مردم سعی دارند که از آنان کمک نقدی دریافت کنند که باید شهروندان به این مساله واقف باشند و برای رفع این معضل اجتماعی که چهره شهر را زشت و باعث دامن طزدن به بزهکاری می شود با در طرح ساماندهی متکدیان همکاری کنند و از کمک کردن به افراد متکدی خودداری کنند.
طهماسبی اجرای طرح غربالگری متکدیان در استان را ضروری برشمرد و گفت: متکدیان بیمار به دانشگاه علوم پزشکی، کودکان بی سرپرست به بهزیستی و معتادان به کمپ های ترک اعتیاد تحویل داده می شوند.
وی بر ضرورت همکاری دستگاه قضا، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد، خیرین و رسانه ها و همچنین افزایش آگاهی خانواده در این زمینه تاکید کرد.

اشتراک گذاری