اتفاقات ناگواری درکمین کودکان کار است

دستگاه‌های متولی کودکان کار باید با اراده و همت والا با سودجویانی که کودکان کار را مجبور به کارمی‌کنند، برخورد قانونی کنند زیرا بی تفاوتی به ماندگاری کودکان کار در خیابان‌ها، بطورحتم می‌تواند در آینده بسیاری از آسیب های اجتماعی را در کشور وسعت ببخشد.

نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:اتفاقات ناگواری درکمین کودکان کار در جریان است بنابراین نباید اجازه داد، برخی افراد سودجو کودکان کار را تنها برای سود جویی به اشتغال کاذب وادارکنند.

وی تصریح کرد: حضور کودکان کار در خیابانها به منزله زندگی خطری برآینده است زیرا نوجوانان کنونی آینده سازان فردای کشور هستند.

رفتار و جرمهای احتمالی کودکان کارخارجی قابل رصد نیست

این نماینده مجلس ادامه داد: ورود قاچاق گونه کودکان کار به کشور می تواند معضلات امنیتی و اجتماعی برای کشور ایجاد کند، بنابراین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در این راستا بیش از پیش هوشیارباشند.

بابایی افزود: کودکان کار خارجی شناسنامه ندارد که بتوان فعالیت های افراد مذکور را از مسیر قانونی مورد رصد قرار داد بنابراین باید نهادهای امنیتی و انتظامی با نگاه کلان وارد این مقوله شوند زیرا با این اوصاف کودکان کار خارجی هر نوع جرمی را نیزکه مرتکب می‌شوند را نمی توان با این اوصاف مورد ردیابی قرار داد.

عضوهیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رفتار جرمهای احتمالی کودکان کارخارجی قابل رصد نیست، یادآورشد: افراد سود جو ،پشت پرده رشد کودکان کار را حمایت می کنند بنابراین باید با این افراد برخورد سخت قانونی در اولویت قرار بگیرد.

اشتراک گذاری