آموزش و پرورش باید خبر تعرض به دانش آموزان را به اورژانس اجتماعی گزارش می داد

جعفری گفت: آموزش و پرورش تاکنون در خصوص تعرض به دانش آموزان گزارشی به ما ارائه نکرده و این موضوع جرم است.

رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور اظهار کرد: با توجه به خبر تجاوز یکی از معلمان به تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه در شهر تهران، آموزش و پرورش تا کنون به اورژانس اجتماعی گزارشی ارائه نکرده است.

جعفری در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است  و پیرو  بند  ۶ ،کلیه افراد، موسسات و مراکزی که مسولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند موظفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد حقوقی مرتکب موارد را به محاکم قضایی اعلام کنند.

وی تاکید کرد: قصور از اجرای قانون فوق موجب، حبس فرد یا افراد متخلف  تا ۶ ماه و همچنین پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

رئیس اورژانس اجتماعی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه خبر  مورد کودک آزاری فوق در شهر تهران توسط رسانه های متعدد به انتشار رسیده و  آموزش و پرورش نیز موضوع تجاوز به دانش آموزان در مدرسه را تایید کرده است، تاکنون هیچ گونه گزارشی به اورژانس اجتماعی ارائه نشده است.

جعفری در ادامه یادآور شد: اورژانس اجتماعی از طرف والدین دانش آموزان مورد تجاوز واقع شده نیز شکایت و گزارشی دریافت نکرده است و بنابراین نمی تواند پیش از دریافت گزارشی در این خصوص، به موضوع کودک آزاری فوق ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: در صورت گزارش دهی به اورژانس اجتماعی، ما تیم مداخله اورژانس اجتماعی را به مدرسه اعزام خواهد کرد و در صورت اینکه نیازمند خدمات مشاوره ای و روانی باشند، به والدین و دانش آموزان فوق خدمات مورد نیاز ارائه خواهد شد.

رئیس اور‍ژانس اجتماعی کشور  در ادامه یادآور شد: همواره در جلسات عمومی با سایر مجموعه ها از جمله آموزش و پرورش بر موضوع ضرورت اطلاع رسانی وقوع هر یک از موارد کودک آزاری تاکید شده است و باز هم شاهد ناهماهنگی هایی این چنینی هستیم.

جعفری تاکید کرد: عدم اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص گزارش تجاوز به دانش آموزان تهرانی، جرم عمومی است و این مجموعه در ارائه گزارش کوتاهی کرده است.

گفتنی است سید محمد بطحایی وزیر آموزش ‌و پرورش برای رسیدگی به ماجرای آزار و اذیت دانش آموزان مدرسه ای در منطقه ۲ تهران،  حسین بزرگی زاده، مشاور و بازرس ویژه خود را مسئول رسیدگی به ماجرای آزار و اذیت دانش آموزان مدرسه ای در منطقه ۲ تهران کرد.

وزیر آموزش و پرورش در ابلاغ این حکم به بزرگی زاده با اشاره به‌ اتفاق بسیار شنیع انجام‌شده در یکی از واحدهای آموزشی منطقه ۲ تهران از وی خواست تا ضمن مراقبت در تسریع پیگیری‌ها، با فوریت و اولویت، تمامی عوامل مرتبط با اتفاق مذکور از ابتدا تاکنون را با گروهی از صاحب‌نظران موضوع مورد بررسی دقیق قرار داده و هرگونه مسامحه احتمالی در هریک از واحدهای سازمانی متبوع که موجب بروز آن شده است را سریعاً گزارش کند

اشتراک گذاری