آمار کودکان متولد خارج از نکاح تکان دهنده است

فاطمه دانشور فعال اجتماعی بیان کرد: «کودکانی وجود دارند که نمی‌توان برای آن‌ها شناسنامه تهیه کرد. کودکانی که به علت نوع خاص تولدشان (کودکان خارج از نکاح) قادر به گرفتن شناسنامه برایشان نشده اند.به شخصه با دو وزیر درخصوص این کودکان صحبت کرده و مشکلشان رامطرح کردم اما هر دو بگونه‌ای واکنش نشان دادند و وانمود کردند که تعداد این کودکان کم است و رقم مهمی نیست.» این فعال اجتماعی گفت: « آمار کودکان متولد خارج از نکاح تکان دهنده است.تنها 600 کودک خارج از نکاح به من مراجعه شده است. بسیاری هم به من مراجعه نمی‌کنند. آمار کودکان بدون شناسنامه از چند میلیون هم بیشتر است. وی در ادامه با بیان این مطلب که این دسته از کودکان عمدتا حاصل تن فروشی زنان بی خانمان، کارتن خواب و دختران فراری هستند، تشریح کرد: « در قم و مشهد مکان‌های تن فروشی بسیار زیاد است. بر اساس آمارها بیشترین این عمل به کرج، تهران، مشهد و ورامین اختصاص یافته است.»

اشتراک گذاری