آمار کودکان بازمانده ازتحصیل

کمال اکبری در جمع خبرنگاران و در حاشیه دومین جلسه شبکه مدیران کل مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد صبح امروز برگزار شد اطهار کرد: در روز مشارکت اجتماعی و سمن‌ها بنا داشتیم که جلساتی را با حضور سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های حاکمیتی داشته باشیم که اولین جلسه آن در روزهای گذشته در اراک برگزار شد و امروز دومین جلسه آن بود.

وی ادامه داد: تلاش شد که در این جلسه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و موسسات حضور پیدا کنند و به صورت تخصصی به حل مشکلات کودکان کار و خیابان به ویژه کودکان بی هویت بازمانده از تحصیل بپردازند.

اکبری افزود: در این جلسه متوجه شدیم که نبود آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل یکی از مشکلات موجود است و دلیلش این است که عمدتا آمارها به سمت کودکانی است که دارای کارت ملی و کد شناسایی هستند، در حالیکه کودکانی نیز هستند که در سن تحصیل بوده ؛ اما جایی ثبت نام نکردند و در آمارها نیستند و به همین دلیل آمارها دقیق نیست.

وی اظهار کرد: بنا شد که با همکاری چندین دستگاه این آمارها هرچه سریع‌تر استخراج شود و تا سه هفته دیگر این آمارها ارائه شود. در حقیقت قرار است همکاری میان سازمان بهزیستی، ثبت احوال و آموزش و پرورش برای استخراج این آمارها صورت گیرد. همچنین راهکارهای عملیاتی این کار نیز مطرح شد که یکی از عمده ترین کارهای ما این است که حضور و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد،‌ خیریه‌ها و موسسات مردمی را در مداخله گری‌های حوزه اجتماعی افزایش دهیم.

اکبری با بیان اینکه وقتی بحرانی در منطقه اتفاق می‌افتد و کشورهای همسایه بیکاری، فقر و جنگ را تجربه می‌کنند سرریزشان به کشورهای اطراف می‌ریزد،‌ گفت: این افراد از طریق مجاری و مرزهای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و آمارهای جدیدی را رقم می‌زنند بنابراین نیاز است که جلسات هم افزایی برگزار شود تا به آمارهای دقیق و راهکارهای مشخص برسیم.

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور مسئولیت ساماندهی کودکان کار و خیابان با همکاری دیگر دستگاه‌ها را برعهده دارد و بناست که این کار را نیز در اولویت خود قرار دهد. در حقیقت قرار است که با برگزاری این جلسات وزارت کشور مسئولیت خود را در هماهنگی دستگاه‌های مربوطه انجام دهد تا با هم افزایی به راهکارهای مشخصی برسیم.

وی در این باره که شهردار تهران مطرح کرده که قرار است کودکان خیابانی را یکساله جمع آوری کند، گفت: اصل این اقدام و حرف درست است و جلسات متعددی هم برگزار شده تا مشکلات کودکان کار و خیابان برطرف شود اما نمی‌توان گفت که این موضوع تمام می‌شود و تا زمانی که معضلات پایه‌ای وجود دارد معضلی به نام کودکان خیابانی و کار نیز تمام نمی‌شود اما اینکه اراده جدی در جهت کاهش آن به وجود آمده است خوب است و باید دستگاه‌ها و رسانه‌ها از مسئولین کشوری بخواهند که به صورت فصلی گزارش کار دهند.

اشتراک گذاری