آخرین اخبار

محمد رجائی هستم ، متولد ۱۳۶۶ مشهد ،
از دوران کودکی در خانواده ای بزرگ شده ام که همواره حمایت از دیگران سرلوحه کار و زندگی مان بوده است.
حامی کودکان بی سرپرست و به عنوان یک فعال اجتماعی همیشه سعی کرده ام خادمی برای مردم به ویژه قشر محروم و نیازمند باشم.
برای رسیدن به این هدف از طریق خبرنگاری و حتی فعالیت در حوزه روابط عمومی و کنجکاوی در امور اجتماعی دنبال عزتمندی دیگران بوده ام و امروز به خود می بالم که همه احترام و عزت خود را مرهون خدمت به دیگران هستم.

نگاه من به جامعه و مردم بویژه به خانواده های محروم و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست همواره نگاهی عاطفی بوده و سعی کرده ام تلاش ها و فعالیت های من در این حوزه ظاهری و نمایشی نباشد بلکه اثرگذار و از همه مهمتر اینکه نتیجه بخش باشد.
من در این راه و برای کمک کردن دست به هر کاری می زنم و معتقدم حرکت در این مسیر حرکت در راه معبود است.

ویدئو ها

یادداشت

کودکان کار؛ آنهایی که پشت چراغ‌های قرمز قد می‌کشند
چهره‌اش آشفته و ژولیده است، تجربه ماندن پشت چراغ قرمز برای ما شاید بیش از چند دقیقه طول نکشد، اما این کودکان پشت این چراغ قرمزها قد می‌کشند، چرا که عادت کرده‌اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، این‌ها کودکانی هستند که ارتفاع افکارشان از قدشان بلندتر است.
کودکانه‌های اهواز در پشت چراغ‌های قرمز خلاصه می‌شود تا غبار شیشه ماشینی را پاک کند و یا گل رز یا نرگسی به دست راننده ماشینی تقدیم کند، سبز شدن چراغ راهنما چهره‌اش را درهم می‌کند،کارش تمامی ندارد، از طلوع آفتاب تا نیمه‌های شب از این خیابان به آن خیابان دنبال لقمه نانی می‌دوند که شاید شرایط اقتصادی جامعه آن را آجر کرده است.
برای خریدن جوراب، آدامس،گل و گاهی واکس زدن کفشت بر سر چهار راه‌ها یا پشت چراغ‌های قرمز به تو پیله می‌شود تا بلکه از او چیزی بخری و چند تومانی کاسب شود.

نه فرصت بازی دارد و نه حق دارد از کودکانه‌های خود لذت ببرد، نه می‌تواند تحصیل کند و نه می‌تواند نشستن پشت میزهای کلاس درس و مدرسه را تجربه کند، تا در آینده نتواند نقشی در میان افراد جامعه داشته باشد.

چهره‌اش آشفته و ژولیده است، تجربه ماندن پشت چراغ قرمز برای ما شاید بیش از چند دقیقه طول نکشد، اما این کودکان پشت این چراغ قرمزها قد می‌کشند، چرا که عادت کرده‌اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، این‌ها کودکانی هستند که ارتفاع افکارشان از قدشان بلندتر است.

اشارات

برگزیده ها

اخبار

تصاویر

پادکست ها

کیوسک

اشتراک گذاری